Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΠΟΤΡΕΠΤΗ Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (STATISTA)Fertility
According to new research, there has been an alarming decrease in the average sperm count of western men over the last few decades. From 1973 to 2011, researchers observed a 59 percent fall, from 337.5 million to 137.5 million. Commenting on the decline, lead author of the study Hagai Levine said "the results are quite shocking...this is a classic under the radar huge public health problem that is really neglected". Read more.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου