Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Reducing your carbon footprint (CBinsights)Reducing your carbon footprint

Candidly, when I saw this chart and the high impact activities, the only thing I could think was "dang, this seems hard." 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου