Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

1. ΔΗΜ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
2. JOHN KOTTER
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11612
Έκδοση: 1η έκδ./2001
Συγγραφείς: Kotter John P.
ISBN: 978-960-218-217-8
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11611
Έκδοση: 1η έκδ./2005
Συγγραφείς: Μπουραντάς Δημήτριος Κ.
ISBN: 978-960-218-406-6
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ