Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞ 2012-2013

Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:

"Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία" Γ.Ν. Θανόπουλος, Β' έκδοση, 2009, Interbooks:
Κεφάλαια 2 έως και 7 από το βιβλίο,
καθώς και τα παρακάτω:
http://users.teiath.gr/asachinidis/files/ethics/kefalaio17.ppt

Εισαγωγή στην Διοικητική Επιστήμη:

"Διοίκηση Επιχειρήσεων: Αρχές και Εφαρμογές" Robbins, Decenzo, Coulter, 2012 Εκδόσεις Κριτική:
Κεφάλαια 1 έως και 7 από το βιβλίο,
καθώς και τα παρακάτω
http://users.teiath.gr/asachinidis/files/eisag/robbins01.pptx
http://users.teiath.gr/asachinidis/files/eisag/robbins02.pptx
http://users.teiath.gr/asachinidis/files/eisag/robbins03.ppt
http://users.teiath.gr/asachinidis/files/eisag/robbins04.ppt
http://users.teiath.gr/asachinidis/files/eisag/robbins05.ppt
http://users.teiath.gr/asachinidis/files/eisag/robbins06.ppt
http://users.teiath.gr/asachinidis/files/eisag/robbins07.ppt

Στρατηγικό Μάνατζμεντ:

"Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων" Johnson, Scholes, Whittington, 2011 Εκδόσεις Κριτική:
Κεφάλαια 1 έως και 7, και κεφάλαιο 10 από το βιβλίο,
καθώς και τα παρακάτω
http://users.teiath.gr/asachinidis/files/strat/strat01.pptx
http://users.teiath.gr/asachinidis/files/strat/strat02.pptx
http://users.teiath.gr/asachinidis/files/strat/strat03.pptx
http://users.teiath.gr/asachinidis/files/strat/strat04.pptx
http://users.teiath.gr/asachinidis/files/strat/strat05.pptx
http://users.teiath.gr/asachinidis/files/strat/strat06.pptx
http://users.teiath.gr/asachinidis/files/strat/strat07.pptx
http://users.teiath.gr/asachinidis/files/strat/strat10.pptx

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013