Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LINNAEUS

Η σύντομη (3-4 λεπτά) έρευνα που ακολουθεί αφορά την ασφάλεια της χρήσης του ίντερνετ,
παρακαλούμε για την συμμετοχή σας, όλες οι απαντήσεις είναι ανώνυμες.

https://docs.google.com/forms/d/1eV5P8bhn1JW4TQC026ltORlRvu5tZJJgoXNyxsxK8lI/viewform

Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013