Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Συνοπτική Παρουσίαση: Ποια Χώρα χρωστάει σε ποιόν και πόσα

Ενδιαφέρουσα γραφική παρουσίαση του BBC mobile του ποια Χώρα χρωστάει σε ποιόν και πόσα.

Έτσι, για να καταλαβαίνουμε καλύτερα το παιχνίδι !!!

http://www.bbc.co.uk/news/business-15748696


Κάνετε κλικ σε κάθε Χώρα που θέλετε να δείτε σε ποιές Χώρες χρωστάει σήμερα και πόσα. . . .
Τα βέλη δείχνουν από τον Χρεώστη προς τον Πιστωτή και το πάχος τους είναι ανάλογο προς το οφειλόμενο ποσό στο τέλος Ιουνίου 2011.

Αναστασία σε ευχαριστώ για τη συμβολή στην ενημέρωση του blogpost.