Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Εξεταστέα Ύλη Μαθήματος Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Καινοτομίας Εαρινό Εξάμηνο 2011

Τα κεφάλαια 1 εως 6, 10 και 12, του βιβλίου "Επιχειρηματικότητα, Deackins, 2007, εκδόσεις Κριτική".
Καθώς και οι σημειώσεις από τις παραδόσεις.

Εξεταστέα Ύλη Μαθήματος Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά ΙΙ Εαρινό Εξάμηνο 2010

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει όλα όσα έχουν αναρτηθεί στο παρόν blog σχετικά με το μάθημα, καθώς και τις σημειώσεις από τις παραδόσεις.

Εξεταστέα Ύλη Μαθήματος Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά Ι Εαρινού Εξαμήνου 2010

Σημειώσεις από τα μαθήματα και
κεφάλαια από το βιβλίο "Οργανωτική Συμπεριφορά , Ζαβλανός, 2007":

#1, #2, #4, #5, #6, #12, #16, #17, #18, #19