Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

Επιστημονική Έρευνα για την Επιχειρηματικότητα

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο επιχειρεί να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις προθέσεις των νέων Ελλήνων σε σχέση με την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης. Παρακαλώ αφιερώστε 7 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας για να το συμπληρώσετε. Ο χαρακτήρας της έρευνας είναι ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ. Για όλες τις πληροφορίες που δίνονται θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και η πλήρης ανωνυμία είναι εξασφαλισμένη. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας και τη συμβολή σας στην έρευνα.

http://users.teiath.gr/asachinidis/questionnaire.html

Δρ. Αλέξανδρος Σαχινίδης